Algemene voorwaarden

 1. Alle reserveringen via de website zijn op aanvraag. Wij streven ernaar om de reserveringsaanvraag binnen 24 uur te beantwoorden. Na bevestiging van Autoverhuur Hondon-Alicante volgt een betalingsmail die verzonden wordt door TPVVirtual voor uw betaling. Op dit moment is het in principe alleen mogelijk via credit card te betalen. Alle bekende internationale credit cards worden geaccepteerd (Mastercard, VISA, American Express).
 2. Al onze huurauto´s zijn all risk verzekerd. Het eigen risico voor autotype A/B/C bedraagt € 150,00, voor type D/E € 250,00.  De huurder heeft dit maximale eigen risico bij financiële schade welke de verhuurder niet kan verhalen op een derde partij. Dit betreft behalve schade door schuld van de huurder bijvoorbeeld ook ruitbreuk, schade aan banden, diefstal, vandalisme en verlies van de autopapieren. Uitgezonderd is verlies van de autosleutel en het tanken van verkeerde brandstof, in welke gevallen de volledige schade wordt doorberekend aan de huurder.
 3. In het geval van een ongeluk bent u verplicht om het dichtstbijzijnde politiebureau te verwittigen en een ondertekende politieverklaring binnen 24 uur na het ongeval aan het verhuurbedrijf te overhandigen. Zonder deze verklaring kan de huurder voor alle schade aansprakelijk gesteld worden. Tevens dient de volledige informatie van alle derden en betrokkenen te worden opgenomen. Advies: Beken niet te snel schuld, maak foto´s van de situatie en laat de politie de situatie beoordelen.
 4. De huurder/bestuurder moet minstens 25 jaar oud zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs dat niet jonger is dan 2 jaar (ongeacht het land van afgifte). (Voor uitzonderingen op deze regel kunt u contact met ons opnemen). Voor extra bestuurders gelden dezelfde eisen. Er zijn geen extra kosten voor een extra bestuurder.
 5. U krijgt uw auto mee met een volle tank brandstof. Wij vragen u de auto met een volle tank ook weer in te leveren. Indien de auto met een lege tank wordt ingeleverd, worden de kosten voor brandstof en het tanken aan u doorberekend. Een volle tank voor groep A/B/C kost € 60,00, voor autogroep D/E € 85,00. Een niet-volledig afgetankte auto dient door ons alsnog te worden afgetankt, wij berekenen daarvoor een bedrag van € 25,00 plus de getankte brandstof.
 6. Onze auto´s mogen alleen binnen Spanje gebruikt worden.
 7. Als kentekenhouder/eigenaar ontvangen wij als eerste een eventuele bekeuring naar aanleiding van een overtreding tijdens de autoverhuur. Wij tekenen bezwaar aan en overleggen hierbij een kopie van de huurovereenkomst met vermelding van personalia huurder inclusief adres. Vervolgens zal de bekeuring naar uw postadres worden gezonden. U kunt dan eventueel zelf nog bezwaar aantekenen. Om te voorkomen dat u in de toekomst bij een grenscontrole aangesproken zal worden op een eventuele openstaande boete is het dus van belang dat uw postadres als vermeld op de huurovereenkomst correct is. Wij berekenen u geen administratie- of verwerkingskosten.
 8. Betaling van het huurbedrag dient bij aanvang van de huurperiode te geschieden.
 9. Genoemde prijzen zijn inclusief all risk verzekering, onbeperkte kilometers en BTW. Prijzen zijn exclusief brandstof, tolgelden etc.
 10. In geval van storingen en/of mankementen aan de auto dient direct de verhuurder te worden ingelicht. Het op eigen initiatief (laten) repareren en/of wegslepen wordt niet vergoed.
 11. Uitgesloten van verzekering zijn schade en/of diefstal van voorwerpen welke zich in de auto bevinden. Wij raden u dan ook aan geen kostbare voorwerpen in de auto achter te laten en eventuele bagage uit het zicht op te bergen.
 12. De auto mag niet als taxi worden gebruikt, niet worden onderverhuurd, niet worden gebruikt voor duw-of sleepwerkzaamheden en er mag niet worden deelgenomen aan wedstrijden of races.
 13. De auto dient op het afgesproken tijdstip en plaats te worden ingeleverd. U wordt verzocht om dit van te voren kort te sluiten met de verhuurder. Indien de auto later wordt ingeleverd, dient het geldende dagtarief te worden betaald.
 14. In geval van beschadiging van eventueel gehuurde kinderzitjes dienen de vervangings- of reparatiekosten te worden vergoed.Wij verzoeken u het kinderzitje schoon in te leveren.
 15. Als u contant betaalt wanneer u de huurauto ophaalt moet een borg op kantoor afgegeven worden (alleen op aanvraag mogelijk).